Priopćenja i obavijesti

Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru za razdoblje od 1. travnja 2024. do 30. lipnja 2024. 
11.07.2024.
Općinski sud u Vukovaru
Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 31. ožujka 2024.
14.05.2024.
Općinski sud u Vukovaru
Poštovani,
24.01.2024.
Općinski sud u Vukovaru
Rezultati rada Općinskog suda u Vukovaru za razdoblje od 1. listopada 2023. do 31. prosinca 2023.
12.01.2024.
Općinski sud u Vukovaru
Odluka o početku postupka jednostavne nabave za predmete nabave iz plana nabave roba i usluga za 2023. godinu
05.12.2023.
Općinski sud u Vukovaru
Odluka o osnivanju povjerenstva za pripremu i provedbu postupka jednostavne nabave u 2023. godinu
05.12.2023.
Općinski sud u Vukovaru
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - administrativni referent - sudski zapisničar
05.12.2023.
Općinski sud u Vukovaru