Slika zgrade suda

 

Informacije za stranke

 

Na temelju Zakona o područjima i sjedištima sudova "Narodne novine" broj 67/18 Županijski sud u Puli – Pola nadležan je za područje Općinskog suda u Pazinu i Općinskog suda u Puli – Pola.

 

Sukladno čl. 19. Zakona o Sudovima (NN 67/18 ) Županijski sudovi:

1. rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,

2. rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,

3. provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,

4. odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,

5. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

6. obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,

7. provode izvršenje strane kaznene odluke,

8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u predmetima prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi određuju se Županijski sud u Puli – Pola, Županijski sud u Splitu i Županijski sud u Zagrebu.

Za odlučivanje o žalbama protiv odluka svih općinskih sudova u ostalim građanskim predmetima određuje se svaki županijski sud.