Priopćenja i obavijesti

Informacije o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu, kao i obrazac zahtjeva za novčanu naknadu i letak o pravu na novčanu naknadu nalaze se na poveznicama: a) poveznica za stranicu na hrvatskom jeziku https://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
27.10.2023.
Županijski sud u Puli-Pola
https://www.vsrh.hr/lista-kandidata-za-izbor-clanova-drzavnog-sudbenog-vijeca.aspx
25.11.2022.
Županijski sud u Puli-Pola