Slika zgrade Upravnog suda u Rijeci

Nadležnost:
Upravni sud u Rijeci odlučuje o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela, tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela, tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku, tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora te u drugim zakonom propisanim slučajevima (čl. 22. Zakona o sudovima, Narodne novine, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 126/19).

Mjesna nadležnost:
Područje nadležnosti Upravnog suda u Rijeci obuhvaća Istarsku, Karlovačku, Ličko-senjsku i Primorsko-goransku županiju.