Trgovački sud u Dubrovniku

Nadležnost:

Sukladno Zakonu o sudovima (NN  28/2013, 33/2015, 82/2015, 82/2016, 126/2019, 130/2020, 21/2022, 60/2022) i Zakonu o području i sjedištima sudova (NN 67/2018, 21/2022), Trgovački sud u Dubrovniku:

  • odlučuje u parničnim i izvanparničnim stvarima kada je to propisano posebnim zakonom,
  • postupa registarskim stvarima i vodi sudski registar,
    odlučuje o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva,
  • odlučuje o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provodi predstečajne i stečajne postupke,
  • provodi postupak priznanja inozemnih sudskih odluka, kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima,
  • provodi osiguranje dokaza za postupke za koje je inače nadležan,
    određuje mjere osiguranja u postupcima i povodom postupaka u kojima je inače nadležan,
  • obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u izvođenju dokaza u trgovačkim stvarima,

obavlja i druge poslove određene zakonom