Općinski sud u Gospiću

 

Nadležnost:

- rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

- rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,

- rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,

- rješavaju prekršajne predmeta, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,

- odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

- obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

- obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

- obavljaju i druge poslove određene Zakonom.

Općinski sud u Gospiću za područje općina: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička jezera, Udbina, Vrhovine te gradova: Gospić i Otočac.