slika suda

 

Općinski sud u Pazinu, djeluje u sjedištu u Pazinu, na adresi Franjevačke stube 2 (Ured predsjednika suda, Građanski odjel) te na lokaciji Narodnog doma 2b (Kazneni i Prekršajni odjel), te u Stalnim službama u Poreču - Parenzo, Labinu, Bujama - Buie