Općinski sud u Pazinu

UNUTARNJE USTROJSTVO

Ured predsjednika suda


Predsjednik suda – mr. sc. Emanuel Radolović.

Zamjenica predsjednika suda – Biljana Pamić.


Ravnateljica sudske uprave - Tina Škopac.

Glasnogovornica suda – sutkinja Mihaela Kaligari Hek.

 

Povjerenica za etiku – viša sudska savjetnica Erica Golja.


Zamjenica povjerenice za etiku – sudska savjetnica Helena Radić.

Službenica za informiranje – sudska savjetnica Jelena Šebelić.

Službenica za zaštitu podataka – sudska savjetnica Petra Batarelo Rendić.


Kontakt:
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr


Građanski odjel

Predsjednica – Biljana Pamić.
Zamjenica predsjednice – Zdenka Raguž Zupičić.

Suci: Sven Babić, Alen Barbić, Marija Grubor, Pavica Gulišija Brečević, Mihaela Kaligari Hek, Suzana Korva, Vlatka Markuš, Sanja Oroz, Biljana Pamić, Marlena Pamić Ćus, mr. sc. Emanuel Radolović, Zdenka Raguž Zupičić, mr. sc. Marčela Štefanuti i Margareta Vivoda.

Više sudske savjetnice – specijalistice: Sandra Pilato i Emina Pekas.

    Viši sudski savjetnici: Kristijana Matejčić, Erica Golja i Ivan Turković.

Sudski savjetnici: Petra Batarelo Rendić, Snježana Krnjus Urbac, Ivana Liović, Vladimir Popović, Helena Radić, Kristina Rukavina, Jelena Šebelić i Stefani Vrh.


Kazneni odjel

Predsjednik – sudac Denis Hek.

Zamjenica predsjednika – sutkinja Dragana Kos Milevoj.

Suci: Nina Ciglenečki, Lorena Frančula Marinović, mr. sc. Dragica Grujić, Denis Hek, Dragana Kos Milevoj, Oriana Mikuljan-Trifoni i Marlena Pamić Ćus. Sudska savjetnica: Nina Išić.


Prekršajni odjel

Predsjednica – mr. sc. Dragica Grujić.
Zamjenica predsjednice – Lorena Frančula Marinović.

Suci: Sanja Božić Turina, Nina Ciglenečki, Lorena Frančula Marinović, mr. sc. Dragica Grujić i Oriana Mikuljan-Trifoni.

Viši sudski savjetnik: Tomislav Jurkić.

Sudska savjetnica: Nina Išić.