Općinski sud u Pazinu

UNUTARNJE USTROJSTVO

Ured predsjednika suda


Predsjednik suda – mr. sc. Emanuel Radolović.

Zamjenica predsjednika suda – Mihaela Kaligari Hek.


Ravnateljica sudske uprave - Tina Škopac.

Glasnogovornica suda – Mihaela Kaligari Hek.

 

Povjerenica za etiku – sudska savjetnica Kristina Rukavina Nazarević.


Zamjenica povjerenice za etiku – sudska savjetnica Helena Radić.

Službenica za informiranje – sudska savjetnica Jelena Šebelić.

Službenica za zaštitu podataka – sudska savjetnica Snježana Krnjus Urbac.


Kontakt:
ured.predsjednika@ospa.pravosudje.hr


Građanski odjel

Predsjednica – Zdenka Raguž Zupičić.
Zamjenica predsjednice – Mihaela Kaligari Hek.

Suci: Sven Babić, Alen Barbić, Erica Golja, Marija Grubor, Pavica Gulišija Brečević, Mihaela Kaligari Hek, Suzana Korva, Vlatka Markuš, Kristijana Matejčić, Sanja Oroz, mr. sc. Emanuel Radolović, Zdenka Raguž Zupičić, mr. sc. Marčela Štefanuti, Margareta Vivoda i Luka Zenić.

Više sudske savjetnice – specijalistice: Sandra Pilato i Emina Pekas.

    Viši sudski savjetnik: Ivan Turković.

Sudski savjetnici: Nina Brljafa, Snježana Krnjus Urbac, Ivana Liović, Vladimir Popović, Helena Radić, Kristina Rukavina Nazarević, Jelena Šebelić i Stefani Vrh.


Kazneni odjel

Predsjednik – Denis Hek.

Zamjenica predsjednika – sutkinja Marlena Pamić Ćus.

Suci: Nina Ciglenečki, Lorena Frančula Marinović, mr. sc. Dragica Grujić, Denis Hek, Nina Išić, Oriana Mikuljan-Trifoni i Marlena Pamić Ćus.


Prekršajni odjel

Predsjednica – mr. sc. Dragica Grujić.
Zamjenica predsjednice – Lorena Frančula Marinović.

Suci: Sanja Božić Turina, Lorena Frančula Marinović, mr. sc. Dragica Grujić, Oriana Mikuljan-Trifoni i mr. sc. Emanuel Radolović.
Viši sudski savjetnik: Tomislav Jurkić.