STALNE SLUŽBE

Stalna služba u Poreču - Parenzo

Stalna služba u Poreču - Parenzo,

Turistička 2, Poreč

tel. 052/429-200

faks. 052/451-330

 

Stalna služba u Poreču-Parenzo (Prekršajni odjel)

Nikole Tesle 16/a

tel. 052/887-180

faks. 052/434-044

 

Stalna služba u Bujama - Buie

Istarska 1, Buje

tel. 052/725-230

faks. 052/773-012

Stalna služba u Labinu

Giuseppina Martinuzzi 2, Labin

 tel. 052/887-100

faks. 052/887-115