Priopćenja i obavijesti

Sve informacije o ostvarivanju novčane naknade žrtvama kaznenih djela, način i postupak ostvarivanja prava na naknadu možete pronaći na sljedećim poveznicama:  Poveznica za stranicu na hrvatskom jezikuhttps://mpu.gov.hr/novcana-naknada-za-zrtve/27337
25.10.2023.
Općinski sud u Virovitici

naslovnaNadležnost:
1. rješavaju parnične, izvanparnične i ovršne predmete,
2. rješavaju ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige,
3. rješavaju kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda,
4. rješavaju prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela,
5. odlučuju o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,
6. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
7. obavljaju poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,
8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

Općinski sud u Virovitici obuhvaća područje: Crnac, Čačinci, Čađavica, Gradina, Lukač, Mikleuš, Nova Bukovica, Pitomača, Sopje, Suhopolje, Špišić Bukovica, Voćin i Zdenci, te gradovi Orahovica, Slatina i Virovitica.