Općinski sud u Sisku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadležnost Općinskog suda u Sisku:
1. rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete
2. rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vodi zemljišne knjige
3. rješava kaznene predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda
4. rješava prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog tijela
5. odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državi u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama
6. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti
7. obavlja poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti
8. obavlja i druge poslove određene zakonom

 Općinski sud u Sisku nadležan je za postupanje u kaznenim predmetima i za područje Općinskog suda u Kutini.

Stalne službe

Stalna služba u Petrinji

Stalna služba u Glini

Stalna služba u Hrvatskoj Kostajnici

Prekršajni odjel Sisak