Priopćenja i obavijesti

Obavijesti o početku predočenja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka:
21.08.2023.
Općinski sud u Sisku
Odluka o ukidanju epidemioloških mjera 
20.04.2022.
Općinski sud u Sisku
Odluka o imenovanju povjerljive osobe u Općinskom sudu u Sisku
26.01.2022.
Općinski sud u Sisku