Informacije za stranke

Nadležnost županijskih sudova:

  1. rješavaju o žalbama protiv odluka općinskih sudova, osim ako je zakonom drukčije propisano,
  2. rješavaju predmete u prvom stupnju kada je njihova nadležnost propisana zakonom,
  3. provode istražni i javnobilježnički stegovni postupak zbog stegovnih prijestupa i odlučuju o tim prijestupima u prvom stupnju, kad je to određeno zakonom,
  4. odlučuju o žalbama protiv odluka u stegovnim postupcima zbog neurednosti u obavljanju poslova javnih bilježnika, kad je to određeno zakonom,
  5. obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,
  6. obavljaju poslove međunarodne pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti, osim u prekršajnim predmetima,
  7. provode izvršenje strane kaznene odluke,
  8. obavljaju i druge poslove određene zakonom.

"Županijski sud u Sisku za područje Općinskog suda u Kutini i Općinskog suda u Sisku.

Općinski sud u Kutini za područje općina: Jasenovac, Lipovljani, Velika Ludina i gradova: Kutina, Novska i Popovača.

Općinski sud u Sisku za područje općina: Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko te gradova: Glina, Hrvatska Kostajnica, Petrinja i Sisak."