Priopćenja i obavijesti

Temeljem Odluke ministra pravosuđa i uprave, dr. sc. Ivana Malenice, KLASA: 372-01/22-01/18, URBROJ: 514-02-05-03/01-23-46 od 2.
05.01.2023.
Sjedište i područje nadležnosti

S danom 1. siječnja 2021. godine ustanovljava se Visoki kazneni sud Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, nadležan za područje Republike Hrvatske.

Visoki kazneni sud RH  je nadležan za odlučivanje u drugom stupnju o žalbama protiv odluka županijskih sudova u kaznenim predmetima.