Slika suda

Informacije za stranke

Nadležnost:

1. rješava parnične, izvanparnične i ovršne predmete,

2. rješava ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vodi zemljišne knjige

3. rješava prekršajne predmete, osim onih za koje je zakonom propisana stvarna nadležnost drugog suda

4. odlučuje o priznanju i ovrsi stranih sudskih odluka i odluka drugih tijela koje su u državni u kojoj su donesene izjednačene sa sudskim odlukama,

5. obavlja poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti,

6. obavlja poslove pravosudne suradnje s državama članicama Europske unije u postupcima iz svoje nadležnosti,

7. obavlja i druge poslove određene zakonom.

Općinski sud u Đakovu nadležan je za područje općina: Donja Motičina, Drenje, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Levanjska Varoš, Podgorač, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci te gradova: Đakovo i Našice.

Stalna služba

Općinski sud u Đakovu

Stalna služba u Našicama

Trg dr. Franje Tuđmana 14

31500 Našice

tel. (+385 31) 618-220

fax. (+385 31) 614-483