Od 27. rujna 1954. godine, kada je stupio na snagu Zakon o privrednim sudovima i kada je tadašnja Republička državna arbitraža postala Viši privredni sud Republike Hrvatske koji je preuzeo neriješene predmete Republičke državne arbitraže, prošlo je 50 godina. U tom razdoblju u radu suda, ali i Republici hrvatskoj, događale su se velike promjene.

Samo lokacija, odnosno zgrada u kojoj je sud smješten, promijenjena je četiri puta. Prva zgrada suda nalazila se u Zagrebu, u Mesničkoj ulici broj 49 - do. 30. rujna 1961. Od 1. listopada 1961. sud seli u zgradu na Trg Drage Iblera broj 9. Treći put sud preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici grada Vukovara broj 78 (13.4.1993.) i, konačno, 1996. preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici Petra Berislavića broj 11.

Adresa:
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
10000 Zagreb
Berislavićeva 11

Telefoni:
+385 1 4896 888 (centrala)
+385 1 4896 851 (prijamna pisarnica suda)

Telefax:
+385 1 4872 329

E-mail:
ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr
mirenje@vts.pravosudje.hr
informatika@vts.pravosudje.hr


Radno vrijeme i kontakt:
Radno vrijeme suda je od 7,30 – 15,30 sati, odnosno 8,30 – 16,30 sati.
Dnevni odmor traje od 11,30 - 12,00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 8,00 - 14,00 sati. Podnesci se u prijamnoj pisarnici primaju do kraja radnog vremena.

Obavijesti o stanju predmeta:
Obavijesti o stanju predmeta mogu se dobiti neposredno u Prijamnoj pisarnici suda, odnosno pozivom na broj telefona 01/4896-851 od 9 - 10 sati.

Način obraćanja stranaka sudu:
Žalbe i drugi pravni lijekovi, u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, podnose se sudu koji je donio prvostupanjsku odluku. Predstavke, pritužbe, prijedlozi, upiti i slično, iz nadležnosti VTSRH, mogu se u pisanom obliku uputiti i predsjedniku VTSRH, poštom, telefaksom ili elektronskom poštom (e-mail). Podnesci moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te trebaju biti razumljivi i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati (podatke o nazivu suda kod kojeg se predmet vodi i pod kojim brojem, podatke o strankama, osobne podatke i adresu pošiljatelja odnosno tvrtku i adresu sjedišta pošiljatelja, vlastoručni potpis pošiljatelja, odnosno njegovog zakonskog zastupnika).