Čestitka predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske povodom otvaranja novoosnovanog Trgovačkog suda Republike Latvije

Povodom svečanosti otvaranja novoosnovanog Trgovačkog suda Republike Latvije, na poziv Ministra pravosuđa Republike Latvije Janisa Bordansa, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Mario Vukelić je u ime hrvatskog pravosuđa i trgovačkih sudova uputio video poruku s prigodnim čestitkama.

Kolegama iz Latvije su između ostalih upravo i  hrvatska iskustva te model uspostave, organizacije i djelovanja trgovačkih sudova poslužili kao model za osnivanje Trgovačkog suda Republike Latvije.

Na svečanosti otvaranja Trgovačkog suda Republike Latvije uz nazočnost brojnih visokih uzvanika, video porukom obratili su se i predsjednik Republike Latvije Egils Levits kao i generalni tajnik Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) Angel Gurria.

Croatia video message at the opening ceremony of the Commercial Court of Latvia

Iz Izješća Europske komisije o vladavini prava od 30. rujna 2020.

U izvješću Europske komisije o vladavini prava u RH za 2020. od 30. rujna 2020. Bruxelles, SWD (2020) 310, poglavlje za RH utvrđeno je smanjenje broja neriješenih trgovačkih predmeta koji se vode pred Visokim trgovačkim sudom RH u 2019. u odnosu na 2018. za više od 20%.

Europska komisija je ocijenila da su upravo poslovni procesi koje je pokrenuo Visoki trgovački sud RH doveli do smanjenja broja neriješenih trgovačkih predmeta.

Dodatno navodimo da je očekivano vrijeme rješavanja predmeta koje je na Visokom trgovačkom sudu RH 31.12.2015. iznosilo 768 dana s 30.9.2020. smanjeno na 273 dana.

Od 27. rujna 1954. godine, kada je stupio na snagu Zakon o privrednim sudovima i kada je tadašnja Republička državna arbitraža postala Viši privredni sud Republike Hrvatske koji je preuzeo neriješene predmete Republičke državne arbitraže, prošlo je 50 godina. U tom razdoblju u radu suda, ali i Republici Hrvatskoj, događale su se velike promjene.

Samo lokacija, odnosno zgrada u kojoj je sud smješten, promijenjena je četiri puta. Prva zgrada suda nalazila se u Zagrebu, u Mesničkoj ulici broj 49 - do. 30. rujna 1961. Od 1. listopada 1961. sud seli u zgradu na Trg Drage Iblera broj 9. Treći put sud preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici grada Vukovara broj 78 (13.4.1993.) i, konačno, 1996. preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici Petra Berislavića broj 11.

Adresa:
Visoki trgovački sud Republike Hrvatske
10000 Zagreb
Berislavićeva 11

Telefoni:
+385 1 4896 888 (centrala)
+385 1 4896 851 (prijamna pisarnica suda)

Telefax:
+385 1 4872 329

E-mail:
ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr
mirenje@vts.pravosudje.hr
informatika@vts.pravosudje.hr


Radno vrijeme i kontakt:
Radno vrijeme suda je od 7,30 – 15,30 sati, odnosno 8,30 – 16,30 sati.
Dnevni odmor traje od 11,30 - 12,00 sati.
Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama je od 8,00 - 14,00 sati. Podnesci se u prijamnoj pisarnici primaju do kraja radnog vremena.

Obavijesti o stanju predmeta:
Obavijesti o stanju predmeta mogu se dobiti neposredno u Prijamnoj pisarnici suda, odnosno pozivom na broj telefona 01/4896-851 od 9 - 10 sati.

Način obraćanja stranaka sudu:
Žalbe i drugi pravni lijekovi, u skladu s odgovarajućim zakonskim odredbama, podnose se sudu koji je donio prvostupanjsku odluku. Predstavke, pritužbe, prijedlozi, upiti i slično, iz nadležnosti VTSRH, mogu se u pisanom obliku uputiti i predsjedniku VTSRH, poštom, telefaksom ili elektronskom poštom (e-mail). Podnesci moraju biti sastavljeni na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te trebaju biti razumljivi i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njima moglo postupati (podatke o nazivu suda kod kojeg se predmet vodi i pod kojim brojem, podatke o strankama, osobne podatke i adresu pošiljatelja odnosno tvrtku i adresu sjedišta pošiljatelja, vlastoručni potpis pošiljatelja, odnosno njegovog zakonskog zastupnika).