O sudu

Nadležnost i odlučivanje VTSRH

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu .

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova, odlučuje o delegaciji nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća ili suca pojedinca tog odjela, odnosno suda.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća. 

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Viši sudski savjetnici – specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici sudjeluju u radu sudskih vijeća, pomažu u radu sucima, pripremaju i izrađuju nacrta odluka i rade druge poslove u skladu sa zakonom.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. 

Uredništvo

1.    Ivica Omazić, glavni urednik
2.    Mirta Matić, urednica web sadržaja
3.    Davor Pustijanac, urednik web sadržaja
4.    Jasna Švigir, urednica web sadržaja
5.    Boran Guberina, web administrator