O sudu

Nadležnost i odlučivanje VTSRH

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu .

Odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene zakonom.

Na sjednicama sudskih odjela Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske razmatraju se i pitanja od zajedničkog interesa za prvostupanjske trgovačke sudove i pitanja značajna za primjenu propisa pojedinih pravnih područja iz nadležnosti VTSRH.

Pravno shvaćanje prihvaćeno na sjednici odjela VTSRH obvezatno je za sva drugostupanjska vijeća tog odjela.

Odluke povodom pravnih lijekova donose se na VTSRH u pravilu na sjednicama vijeća od trojice sudaca u sastavu: dva suca VTSRH i sudac porotnik ili tri suca VTSRH.

Odluke donose i suci pojedinci kada je to zakonom određeno. Sjednice vijeća sudaca nisu otvorene za javnost.

Viši sudski savjetnici – specijalisti, viši sudski savjetnici i sudski savjetnici sudjeluju u radu sudskih vijeća, pomažu u radu sucima, pripremaju i izrađuju nacrta odluka i rade druge poslove u skladu sa zakonom.

Protiv drugostupanjske presude VTSRH, moguće je u zakonom određenim slučajevima podnijeti izvanredni pravni lijek-reviziju, o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske. Revizija nije dopuštena ako vrijednost predmeta spora pobijane pravomoćne presude ne prelazi 500 .000,00 kuna.

Povijest suda

Od 27. rujna 1954. godine, kada je stupio na snagu Zakon o privrednim sudovima i kada je tadašnja Republička državna arbitraža postala Viši privredni sud Republike Hrvatske koji je preuzeo neriješene predmete Republičke državne arbitraže, prošlo je 65 godina. U tom razdoblju u radu suda, ali i Republici Hrvatskoj, događale su se velike promjene.

Samo lokacija, odnosno zgrada u kojoj je sud smješten, promijenjena je četiri puta. Prva zgrada suda nalazila se u Zagrebu, u Mesničkoj ulici broj 49 - do. 30. rujna 1961. Od 1. listopada 1961. sud seli u zgradu na Trg Drage Iblera broj 9. Treći put sud preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici grada Vukovara broj 78 (13.4.1993.) i, konačno, 1996. preseljava u zgradu koja se nalazi u Ulici Petra Berislavića broj 11.

Predsjednici suda bili su:

 • Julije Dim (27.09.1954. - 30.06.1963.)
 • dr. Melkior Erak (01.07.1963. - 30.06.1967.)
 • Zvone Rihtman (01.07.1967. - 30.06.1977.)
 • Sava Stambolija  (01.07.1977. - 28.06.1985.)
 • Jaroslav Chour, v.d.  (29.06.1985. - 31.01.1986.
 • Vojislav Mamula  (01.02.1986. - 11.12.1990.
 • Vladimir Gudlin  (12.12.1990. - 05.03.1995.)
 • mr. sc. Nenad Šepić (06.03.1995. - 06.03.2002.
 • mr. sc. Borislav Blažević  (07.03.2002. - 07.03.2006.) 
 • Srđan Šimac (8.3.2006. - 22.12.2008.
 • Branka Ćiraković, v.d. (23.12.2008. do 31.07.2009.)
 • Mario Vukelić (01.08.2008. - 01.08.2021)
 • Ivica Omazić (02.08.2021. - )