Javna nabava

Profil naručitelja

Naziv naručitelja:       VISOKI TRGOVAČKI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Adresa:                       ZAGREB, Berislavićeva 11

MB:                            03271064

OIB:                           97349366519

Telefon:                      00 385 1 4896888

Faks:                           00 385 1 4872329

E-mail:                        ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr

Web:                           www.vtsrh.hr

 

Kontakt osoba:           JASNA ŠVIGIR                                                      

Telefon:                      00 385 1 4896874

Faks:                           00 385 1 4872329

E-mail:                        jasna.svigir@vtsrh.pravosudje.hr

 

Certifikat:                   Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave – ovlašteni

                                   predstavnik

ponude - hotelske usluge
postupci javne nabave

09.01.
2018.

Javna nabava, profil naručitelja

 

28.02.
2019.

Sukob interesa 2019

Na temelju članka 80. stavak 2. t. 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), javni naručitelj Visoki trgovački sud Republike Hrvatske daje sljedeću

28.01.
2019.

Plan nabave za 2019

 

11.10.
2018.

Poziv za dostavu ponude-hotelske usluge-izmjena dokumentacije

 

03.10.
2018.

Poziv za dostavu ponude-hotelske usluge

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE hotelskih usluga za potrebe održavanja sastanka predsjednika trgovačkih sudova, 14.- 16. studenoga 2018.

25.04.
2018.

Pravilnik o postupku jednostavne nabave u VTSRH

Na temelju odredbe čl. 29. i 30. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16) i čl. 15. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.,...

21.03.
2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018.

Posljednja izmjena "Registra sklopljenih ugovora od 2018" na dan 25.02.2019. godine. http://www.vtsrh.hr/uploads/Dokumenti/Javna%20nabava/2018/registar_sklopljenih_ugovora_od_2018..xlsx

16.03.
2018.

Statističko izvješće o jednostavnoj nabavi u 2017. godini

Statističko izvješće o jednostavnoj nabavi u 2017. godini

13.03.
2018.

Javna nabava - obavijest o sukobu interesa 2018

O B A V I J E S T U smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao javni naručitelj ne smije, iz razloga utvrđenih u članku 76. Zakona o javnoj nabavi,...

13.02.
2018.

Plan nabave za 2018

Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 120/16) predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske donosi:

27.03.
2017.

Javna nabava - obavijest o sukobu interesa 2017-1

 

20.02.
2017.

Plan nabave za 2017. godinu

 

07.02.
2017.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2016.

Izvješće iz EOJN o bagatelnoj nabavi

17.06.
2016.

Plan nabave za 2016. godinu

 

02.02.
2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma (2014.-2017.)

zadnja izmjena 2.2.2018.

12.01.
2016.

Javna nabava - obavijest o sukobu interesa 2016-1

 

12.02.
2015.

Javna nabava - obavijest o sukobu interesa 2015-1

 

30.01.
2015.

Plan nabave za 2015. godinu

 

28.01.
2014.

Plan nabave za 2014. godinu

 

28.01.
2014.

Javna nabava - obavijest o sukobu interesa

 

30.09.
2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2013.

Sukladno odredbi čl. 21. st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11 i 83/13) Visoki trgovački sud RH vodi ovaj Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2013 godinu...

10.05.
2013.

Javna nabava - uredski materijal 2013. god

Postupak javne nabave je završen!

18.02.
2013.

Plan nabave za 2013. godinu

 

28.01.
2013.

Obavijest - sukob interesa VTSRH

U smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao javni naručitelj ne smije, iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi, sklapati ugovore o...

14.12.
2012.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma - 2012.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske objavljuje, a sukladno odredbi članka 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11) Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

10.08.
2012.

Javna nabava - uredski materijal 2012. god

Dokumentacija za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave (za nabavu robe – uredski materijal). Zadnja promjena 22.08.2012. godine

07.08.
2012.

Plan nabave za 2012. godinu

Plan nabave i izmjena plana nabave za 2012. godinu.

02.05.
2012.

Obavijest - sukob interesa VTSRH

U smislu odredbi Zakona o javnoj nabavi Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, kao javni naručitelj ne smije, iz razloga utvrđenih u članku 13. Zakona o javnoj nabavi, sklapati ugovore

02.03.
2012.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. ožujka 2011 godine (Klasa: 330-01/11-02/01, Urbroj: 5030106-11-2 od 17. ožujka 2011.) o objavi informacija

01.08.
2011.

Uredski materijal 2011

Postupak javne nabave je završen!

08.04.
2011.

Smještaj i prehrana sudionika savjetovanja

Postupak javne nabave je završen!

14.02.
2011.

Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj...

Javni naručitelj Visoki trgovački sud Republike Hrvatske objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj...

21.04.
2010.

Uredski materijal 2010

Postupak javne nabave je završen!

16.04.
2010.

Članak 5.c. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj...

Javni naručitelj Visoki trgovački sud Republike Hrvatske objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c. st. 1. Zakona o javnoj...

18.05.
2009.

Usluge organiziranja seminara 2009

Postupak javne nabave je završen!

10.06.
2008.

Usluge organiziranja seminara 2008

Postupak javne nabave je završen!

28.04.
2008.

Usluge čišćenja

Postupak javne nabave je završen!

28.04.
2008.

Nabava uredskog materijala i pribora, te materijala za čišćenje...

Postupak javne nabave je završen!