Sudska praksa

https://sudskapraksa.csp.vsrh.hr/home

http://www.sudacka-mreza.hr/vts-odluke.aspx?Lng=hr

Odluke Visokog trgovačkog suda RH


U ožujku 2009. godine Sudačka mreža predstavila je projekt "Sudska praksa Visokog trgovačkog suda RH" koji je realiziran u suradnji s Visokim trgovačkim sudom i uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške u prvoj fazi projekta (pri izradi aplikacije ) kao i uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske (objava i ažuriranje baze). 

Projekt omogućava pregled najnovije prakse Visokog trgovačkog suda i trgovačkih sudova te su putem njega odluke prvostupanjskih i drugostupanjskih sudova u konkretnim predmetima postale dostupne javnosti. Ovo je jedinstveni primjer objavljivanja sudskih odluka bez anonimizacije. Na taj se način jača transparentnost rada sudova i sudaca, stvara mogućnost javne kontrole, ali i korištenja baze odluka u znanstveno-istraživačke i edukativne svrhe na pravnim fakultetima.


 

Izbor odluka

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske i pregled pravnih shvaćanja Visokog trgovačkog suda RH (od 1997. do 2012.)

"Izbor odluka br. 17" izašao je u prosincu 2012. Tiskan je u formatu 17,5x24,5 cm, u tvrdom uvezu, na 408 stranica. Cijena jednog primjerka iznosi 350,00 kn.
  ­ ­­

Pojedinačne knjige ­ ­

­

Red. br.
­­
Naziv knjige Godina izdanja Cijena knjige Popust ­ Nova cijena
           
 1.  Praxis iuridica mercatoria, br. 2 1994.  150,00  30%  105,00
 2.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 3 1996.  150,00 ­ 30%  105,00
 3.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 6 2001.  170,00  30%  119,00
 4.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 7 2003  170,00  30%  119,00
 5.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 8 2004.  170,00  30%  119,00
 6.  Zbornik odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 9 2004.  150,00  30%  105,00
 7.  Zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova, br. 10 2005.  170,00  30%  119,00
 8.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 11 2006.  120,00  30%  84,00
 9.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 13 2007.  120,00  30%  84,00
 10.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 14 2008.  120,00  30%  84,00
 11.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 15 2009.  150,00  30%  105,00
12. Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 16 2010.  250,00  30% 175,00

  Kompleti knjiga

1. Komplet od tri knjige (po izboru kupca) prodavat će se uz popust od 20%,
2. Komplet od šest knjiga (po izboru kupca) prodavat će se uz popust od 30%.
3. Komplet svih knjiga (njih ukupno dvanaest) prodavat će se uz popust od 50%.

 

Narudžba

Sve primjere moguće je naručiti telefonskim pozivom na broj 01/4896-822 ili  slanjem upita putem e-pošte na adresu  marija.cutic@vts.pravosudje.hr

Pravna shvaćanja

Priloženi dokumenti

stručnost

Stručni radovi sudaca

stručni radovi sudskih savjetnika
ZBORNIK ODLUKA Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske 1994-2004