Obavijest strankama

             

           

 

 

Na temelju odredbe članka 29., 30. st. 1. i 31. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82716, 67/18, 126/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Su-IV-125/20-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 710-01/20-01/135, Urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Mario Vukelić, 16. ožujka 2020. donosi

 

O D L U K U

 

I.         Visoki trgovački sud Republike Hrvatske neće primati stranke od 17. ožujka 2020. do 1. travnja 2020. U slučaju iznimne hitnosti stranke i njihovi zastupnici mogu se obratiti na broj telefona 01/4896-802 ili na fax: 01/4872/329 ili e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr .

 

II.        Upućuju se stranke i njihovi zastupnici da u obraćanju Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske koriste komunikaciju elektroničkom poštom, telefonom, poštom ili telefaksom.

 

III.      Ova odluka stupa na snagu 17. ožujka 2020. i primjenjivat će se do opoziva.

 

U Zagrebu 16. ožujka 2020.

 

                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                   Mario Vukelić

 

 

Obavijest strankama

REPUBLIKA  HRVATSKA

 

VISOKI  TRGOVAČKI  SUD

REPUBLIKE  HRVATSKE

               ZAGREB

 

 URED PREDSJEDNIKA SUDA

 

Broj: 55-Su-248/20

Zagreb, 31. ožujka 2020.

 

Na temelju odredbe članka 29., 30. st. 1. i 31. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82716, 67/18, 126/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Su-IV-125/20-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 710-01/20-01/135, Urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Mario Vukelić, 31. ožujka 2020. donosi

 

O D L U K U

 

I.         Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih i stranaka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske produljuje se vrijeme važenja Odluke predsjednika suda o neprimanju stranaka poslovni broj 5-Su-248/20 od 16. ožujka 2020.

 

II.        U slučaju iznimne hitnosti stranke i njihovi zastupnici mogu se obratiti na broj telefona 01/4896-802 ili na fax: 01/4872/329 ili e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr

 

III.      Ova odluka primjenjivat će se do opoziva.

 

U Zagrebu 31. ožujka 2020.

 

                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                   Mario Vukelić

 

  

Čestitka predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske povodom otvaranja novoosnovanog Trgovačkog suda Republike Latvije

Povodom svečanosti otvaranja novoosnovanog Trgovačkog suda Republike Latvije, na poziv Ministra pravosuđa Republike Latvije Janisa Bordansa, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Mario Vukelić je u ime hrvatskog pravosuđa i trgovačkih sudova uputio video poruku s prigodnim čestitkama.

Kolegama iz Latvije su između ostalih upravo i  hrvatska iskustva te model uspostave, organizacije i djelovanja trgovačkih sudova poslužili kao model za osnivanje Trgovačkog suda Republike Latvije.

Na svečanosti otvaranja Trgovačkog suda Republike Latvije uz nazočnost brojnih visokih uzvanika, video porukom obratili su se i predsjednik Republike Latvije Egils Levits kao i generalni tajnik Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) Angel Gurria.

Croatia video message at the opening ceremony of the Commercial Court of Latvia

Iz Izješća Europske komisije o vladavini prava od 30. rujna 2020.

U izvješću Europske komisije o vladavini prava u RH za 2020. od 30. rujna 2020. Bruxelles, SWD (2020) 310, poglavlje za RH utvrđeno je smanjenje broja neriješenih trgovačkih predmeta koji se vode pred Visokim trgovačkim sudom RH u 2019. u odnosu na 2018. za više od 20%.

Europska komisija je ocijenila da su upravo poslovni procesi koje je pokrenuo Visoki trgovački sud RH doveli do smanjenja broja neriješenih trgovačkih predmeta.

Dodatno navodimo da je očekivano vrijeme rješavanja predmeta koje je na Visokom trgovačkom sudu RH 31.12.2015. iznosilo 768 dana s 30.9.2020. smanjeno na 273 dana.