Obavijest strankama

 Broj: 55-Su-20/21-125

Zagreb, 15. studenoga 2021.

 

Na temelju odredbe čl. 29., 30. st. 1., 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20) i Odluke Stožera civilne zaštite o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova, od 12. studenoga 2021. i Upute predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o načinu provedbe posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja pravosudnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika u sudovima, poslovni broj Su IV-422/2021-1 od 15. studenoga 2021., a u vezi poduzimanja mjera za prevenciju prenošenja i suzbijanja epidemije COVID-19, predsjednik VTSRH Ivica Omazić, 15. studenoga 2021. donosi

 

O D L U KU

 

I.          Svi zaposlenici VTSRH dužni su, prije dolaska na posao obvezno se testirati na virus SARS-CoV-2. Testiranje se provodi prilikom dolaska na posao, najmanje dva puta u tjedan dana. Zaposlenici su dužni predočiti valjanu EU digitalnu COVID potvrdu, u utorak, 16. studenoga 2021., prije dolaska na sud, zatim, iznimno u petak 19. studenoga 2021., prije dolaska na sud, te svakog narednog ponedjeljka i srijede, odnosno ako nisu radili u dane ponedjeljak i srijeda (zbog bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog dopusta ili neplaćenog dopusta ili dr. razloga), po povratku na posao.

 

II.         Iznimno, od točke I. ove Odluke, testiranje nije obvezno za osobe koje su se cijepile ili su preboljele bolest COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

 

III.        Suci, službenici i namještenici dokazuju da su cijepljeni ili preboljeli bolest COVID-19 valjanom EU digitalnom potvrdom ili drugim odgovarajućim dokazom o cijepljenju, ili preboljenju iz točke VII. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 12. studenoga 2021., odnosno da su testirani na virus SARS-CoV-2, valjanom EU digitalnom COVID potvrdom, temeljem negativnog brzog antigenskog testa. EU digitalna COVID potvrda o testiranju ne smije biti starija od 48 sati.

IV.       Potvrda o cijepljenju ili preboljenju može se dostaviti prije dolaska na posao u ured predsjednika suda, a potvrda o obavljenom testiranju predočit će se na uvid prilikom ulaska u prostorije suda, na zahtjev ovlaštene osobe Pravosudne policije, na porti.

           

V. Obveza predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosi se i na sve stranke i njihove zastupnike  ili druge osobe koje dolaze u sud po drugoj osnovi, osim mlađih od 16 godina.

Sve takve osobe dužne su prilikom ulaska u prostorije suda dati na uvid EU digitalnu COVID potvrdu ovlaštenoj osobi Pravosudne policije, na porti.

 

VI.       Osobe iz točke III. i V. ove Odluke koje odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz, ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama suda.

 

VII.      Sve osobe iz točke III. i V. ove Odluke za vrijeme boravka u sudu, obvezne su pridržavati se svih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom.

 

VIII.     Svi zaposlenici iz točke I. ove Odluke testiranje mogu obaviti u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju za COVID testiranje prema popisu koji je objavljen na mrežnim stranicama Ravnateljstva civilne zaštite https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352

 

IX.       Testiranje je besplatno, tj. troškove testiranja snosi VTSRH. Svim osobama koje podnesu zahtjev i predoče valjani račun u računovodstvo suda s podacima koji glase na ime podnositelja, refundirat će se troškovi testiranja za potrebe dolaska na posao.

 

X.        Za provedbu i kontrolu ove odluke ovlašteni su koordinator za zaštitu od bolesti COVID-19 u VTSRH Jasna Švigir i Monika Kos.

 

XI.       Ova odluka stupa na snagu odmah, a primjenjuje se od 16. studenoga 2021.

 

 

PREDSJEDNIK SUDA

Ivica Omazić

 

 

 

 

             

Broj: 55-Su-248/20

Zagreb, 16. ožujka 2020.

     

Na temelju odredbe članka 29., 30. st. 1. i 31. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82716, 67/18, 126/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Su-IV-125/20-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 710-01/20-01/135, Urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020., predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Mario Vukelić, 16. ožujka 2020. donosi

 

O D L U K U

 

I.         Visoki trgovački sud Republike Hrvatske neće primati stranke od 17. ožujka 2020. do 1. travnja 2020. U slučaju iznimne hitnosti stranke i njihovi zastupnici mogu se obratiti na broj telefona 01/4896-802 ili na fax: 01/4872/329 ili e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr .

 

II.        Upućuju se stranke i njihovi zastupnici da u obraćanju Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske koriste komunikaciju elektroničkom poštom, telefonom, poštom ili telefaksom.

 

III.      Ova odluka stupa na snagu 17. ožujka 2020. i primjenjivat će se do opoziva.

 

U Zagrebu 16. ožujka 2020.

 

                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                   Mario Vukelić

 

 

Obavijest strankama

 

Broj: 55-Su-248/20

Zagreb, 31. ožujka 2020.

 

Na temelju odredbe članka 29., 30. st. 1. i 31. st. 1. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82716, 67/18, 126/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske, poslovni broj Su-IV-125/20-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske Klasa: 710-01/20-01/135, Urbroj: 514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Mario Vukelić, 31. ožujka 2020. donosi

 

O D L U K U

 

I.         Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih i stranaka Visoki trgovački sud Republike Hrvatske produljuje se vrijeme važenja Odluke predsjednika suda o neprimanju stranaka poslovni broj 5-Su-248/20 od 16. ožujka 2020.

 

II.        U slučaju iznimne hitnosti stranke i njihovi zastupnici mogu se obratiti na broj telefona 01/4896-802 ili na fax: 01/4872/329 ili e-mail: ured.predsjednika@vts.pravosudje.hr

 

III.      Ova odluka primjenjivat će se do opoziva.

 

U Zagrebu 31. ožujka 2020.

 

                                                                                   PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                   Mario Vukelić

 

  

Čestitka predsjednika Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske povodom otvaranja novoosnovanog Trgovačkog suda Republike Latvije

Povodom svečanosti otvaranja novoosnovanog Trgovačkog suda Republike Latvije, na poziv Ministra pravosuđa Republike Latvije Janisa Bordansa, predsjednik Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Mario Vukelić je u ime hrvatskog pravosuđa i trgovačkih sudova uputio video poruku s prigodnim čestitkama.

Kolegama iz Latvije su između ostalih upravo i  hrvatska iskustva te model uspostave, organizacije i djelovanja trgovačkih sudova poslužili kao model za osnivanje Trgovačkog suda Republike Latvije.

Na svečanosti otvaranja Trgovačkog suda Republike Latvije uz nazočnost brojnih visokih uzvanika, video porukom obratili su se i predsjednik Republike Latvije Egils Levits kao i generalni tajnik Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) Angel Gurria.

Croatia video message at the opening ceremony of the Commercial Court of Latvia

Iz Izješća Europske komisije o vladavini prava od 30. rujna 2020.

U izvješću Europske komisije o vladavini prava u RH za 2020. od 30. rujna 2020. Bruxelles, SWD (2020) 310, poglavlje za RH utvrđeno je smanjenje broja neriješenih trgovačkih predmeta koji se vode pred Visokim trgovačkim sudom RH u 2019. u odnosu na 2018. za više od 20%.

Europska komisija je ocijenila da su upravo poslovni procesi koje je pokrenuo Visoki trgovački sud RH doveli do smanjenja broja neriješenih trgovačkih predmeta.

Dodatno navodimo da je očekivano vrijeme rješavanja predmeta koje je na Visokom trgovačkom sudu RH 31.12.2015. iznosilo 768 dana s 30.9.2020. smanjeno na 273 dana.