Izbor odluka

Izmjena odluke o cijeni Izbora odluka VTSRH
Izbor odluka br. 20

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske objavio je novi Izbor odluka u kojem su zastupljene najreprezentativnije odluke trgovačkih sudova iz područja obveznog prava, prava trgovačkih društava, vrijednosnih papira, prava intelektualnog vlasništva, pomorskog prava, parničnog, ovršnog i stečajnog postupka.

Izbor odluka br. 20. Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske izašao je u ožujku 2020. i može se naručiti putem telefona ili putem e-pošte.

Izbor odluka br. 19

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske objavio je novi Izbor odluka u kojem su zastupljene najreprezentativnije odluke trgovačkih sudova iz područja obveznog prava, prava trgovačkih društava, vrijednosnih papira, prava intelektualnog vlasništva, pomorskog prava, parničnog, ovršnog i stečajnog postupka te sukoba zakona. Izbor odluka br. 19. Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske izašao je u kolovozu 2017. i može se naručiti putem telefona ili putem e-pošte. Cijena primjerka knjige iznosi 150,00 kn Mogu se naručiti pojedinačne knjige i kompleti knjiga, tiskani prijašnjih godina po povoljnijim cijenama.

Izbor odluka br. 18

"Izbor odluka br. 18" izašao je u rujnu 2014. Tiskan je u formatu 17,5x24,5 cm, u tvrdom uvezu, na 160 stranica. Cijena jednog primjerka iznosi 150,00 kn.

Komplet od 2 knjige "Izbor odluka", (broj 17 i 18) prodaje se po cijeni od 200,00 kn.

U posebnoj ponudi je komplet od 12 knjiga "Izbor odluka", (brojevi 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 i 16) po cijeni od 300,00 kn.

 

Narudžba

Sve primjere moguće je naručiti telefonskim pozivom na broj 01/4896-822 ili  slanjem upita putem e-pošte na adresu  marija.cutic@vts.pravosudje.hr  Kao pomoć možete koristiti priloženu nardužbenicu.

Izbor odluka br. 17

Početna

Kako radimo

Statistika TS-ova u RH

Izbor odluka br. 17

Izbor odluka Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske broj 17 i pregled pravnih shvaćanja Visokog trgovačkog suda RH (od 1997. do 2012.)

"Izbor odluka br. 17" izašao je u prosincu 2012. Tiskan je u formatu 17,5x24,5 cm, u tvrdom uvezu, na 408 stranica. Cijena jednog primjerka iznosi 350,00 kn.
  ­ ­­

Pojedinačne knjige ­ ­

­

Red. br.
­­
Naziv knjige Godina izdanja Cijena knjige Popust ­ Nova cijena
           
 1.  Praxis iuridica mercatoria, br. 2 1994.  150,00  30%  105,00
 2.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 3 1996.  150,00 ­ 30%  105,00
 3.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 6 2001.  170,00  30%  119,00
 4.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 7 2003  170,00  30%  119,00
 5.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 8 2004.  170,00  30%  119,00
 6.  Zbornik odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 9 2004.  150,00  30%  105,00
 7.  Zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova, br. 10 2005.  170,00  30%  119,00
 8.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 11 2006.  120,00  30%  84,00
 9.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 13 2007.  120,00  30%  84,00
 10.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 14 2008.  120,00  30%  84,00
 11.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 15 2009.  150,00  30%  105,00
12. Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 16 2010.  250,00  30% 175,00

  Kompleti knjiga

1. Komplet od tri knjige (po izboru kupca) prodavat će se uz popust od 20%,
2. Komplet od šest knjiga (po izboru kupca) prodavat će se uz popust od 30%.
3. Komplet svih knjiga (njih ukupno dvanaest) prodavat će se uz popust od 50%.

 

Narudžba

Sve primjere moguće je naručiti telefonskim pozivom na broj 01/4896-822 ili  slanjem upita putem e-pošte na adresu  marija.cutic@vts.pravosudje.hr

Izbor odluka br. 16

Izbor odluka br. 16 Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske izašao je u veljači 2011. godine. Tiskan je u formatu 17,5x24,5 cm, u tvrdom uvezu na 421 stranici. Cijena jednog primjerka iznosi 250,00 kn.
  ­ ­­

Pojedinačne knjige ­ ­

­

Red. br.
­­
Naziv knjige Cijena knjige Popust ­ Nova cijena
         
 1.  Praxis iuridica mercatoria, br. 2  150,00  30%  105,00
 2.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 3  150,00 ­ 30%  105,00
 3.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 6  170,00  30%  119,00
 4.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 7  170,00  30%  119,00
 5.  Zbirka rješidbi hrvatskih trgovačkih sudova, br. 8  170,00  30%  119,00
 6.  Zbornik odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 9  150,00  30%  105,00
 7.  Zbirka odluka hrvatskih trgovačkih sudova, br. 10  170,00  30%  119,00
 8.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 11  120,00  30%  84,00
 9.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 13  120,00  30%  84,00
 10.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 14  120,00  30%  84,00
 11.  Izbor odluka Visokog trgovačkog suda RH, br. 15  150,00  30%  105,00

 

Kompleti knjiga

1. Komplet od tri knjige (po izboru kupca) prodavat će se uz popust od 20%,
2. Komplet od šest knjiga (po izboru kupca) prodavat će se uz popust od 30%.
3. Komplet svih knjiga (njih ukupno dvanaest) prodavat će se uz popust od 50%.

 

Narudžba

Sve primjere moguće je naručiti telefonskim pozivom na broj 01/4896-822 ili  slanjem upita putem e-pošte na adresu  marija.cutic@vts.pravosudje.hr