Općinski sud u Zadru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 1.862 6.496 7.004 1.297 107,82% 68
2018. 1.297 6.133 5.906 1.524 96,30% 94
2019. 0 6.212 5.447 2.285 87,69% 153
2020. 2.285 10.306 6.070 6.501 58,90% 391
2021. 6.501 8.857 6.388 8.986 72,12% 513