Općinski sud u Zlataru

Kretanje predmeta
Godina Na početku Primljeno Riješeno Neriješeno CR DT
2017. 821 2.975 3.137 652 105,45% 76
2018. 652 2.513 2.665 481 106,05% 66
2019. 0 2.292 2.249 515 98,12% 84
2020. 515 2.311 1.935 878 83,73% 166
2021. 878 2.882 2.490 1.299 86,40% 190