Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski građanski sud u Zagrebu
Address Ulica grada Vukovara 84
ZIP code and city 10000 Zagreb
Registration number 2279215
PIN 01252163117
e-mail:
Obavijest u smislu čl. 80. ZJN