Published public procurement procedures

Usluge preseljenja arhive, Ev. broj nabave: 9/23
Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga, Ev. broj nabave: 6/23
Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga, Ev. broj nabave: 6/23
Usluge popravaka i održavanja rashladnih skupina, Ev. broj nabave: 5/23
Usluga upravljana računalnim napravama – najam printera i kopirnih uređaja, Ev. broj nabave: 2/23
Prihvat, elektronička distribucija, materijalizacija te otprema pošiljaka distributeru radi njihove otpreme, odnosno dostave primateljima, Ev. broj nabave: 7/23