Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Crikvenici
Address Kralja Tomislava 85A
ZIP code and city 51260 Crikvenica
Registration number 03127320
PIN 74084245037
e-mail Opcinskisud.Crikvenica@oscr.pravosudje.hr

Obavijest:  Sukladno člancima 76-80 Zakona javnoj nabavi NN br. 120/216 , nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Crikvenici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa u smislu članka 76. Zakona o javnoj nabavi