Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court
Address
ZIP code and city
Registration number
PIN
e-mail

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Kutini kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.