Procurement plan

Plan nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi

Općinski sud u Vinkovcima objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Plan nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Planu nabave Općinskog suda u Vinkovcima može se pristupiti preko funkcije „Planovi nabave“ na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave upisom naziva javnog naručitelja u odgovarajuće polje tražilice pregleda objavljenih planova nabave.

Stari planovi - prije izmjena Zakona o javnoj nabavi