Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Vinkovcima
Address Trg bana Josipa Šokčevića 17
ZIP code and city 32100 Vinkovci
Registration number 03301818
PIN 77561654785
e-mail Ured.Predsjednika@osvk.pravosudje.hr
Obavijest

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Vinkovcima kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

Planovi nabave - Obavijest

Općinski sud u Vinkovcima objavio je u Elektroničkom oglasniku javne nabave Plan nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

Planu nabave Općinskog suda u Vinkovcima može se pristupiti preko funkcije „Planovi nabave“ na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave upisom naziva javnog naručitelja u odgovarajuće polje tražilice pregleda objavljenih planova nabave.