Javna nabava

Profil naručitelja
Naziv suda Općinski sud u Vinkovcima
Adresa Trg bana Josipa Šokčevića 17
Poštanski broj i grad 32100 Vinkovci
Matični broj naručitelja 03301818
OIB naručitelja 77561654785
e-mail Ured.Predsjednika@osvk.pravosudje.hr
Obavijest

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Vinkovcima kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.