Ročišnik / Javne sjednice

< << 03.10.2023. > >>
08:00

Pp-1258/2023 , glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Pp-1119/2023, glavna rasprava, Općinski sud u Vinkovcima, Stalna služba u Županji, I. kat, soba broj 3, viši sudski savjetnik Sanja Bušić

08:05
08:10
08:15

Pp Pom-63/2023, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

08:20

Pp-2011/2022, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

Pp-1012/2022, žurni postupak, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

08:25
08:30

Pp-1367/2021, žurni postupak, soba broj 6, sudac Ida Jurić

7 K-153/2023

opt. Igor Gilja

KZ11 čl. 139. st. 3. i dr.

Sudac Vesna Resli, soba br. 6

Pp Pom-73/2023, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

08:35
08:40

Pp-986/2023, žurni postupak, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

08:45

Pp Pom-59/2023, žurni postupak,  soba broj 3, sudac Nada Mišić

08:50

Pp-2481/2021, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

08:55
09:00

6 P-287/2021, sudac Hrvoje Smital, soba broj 21

4 Povrv-104/2023 ErsteCard Club- Alerić-  sudnica 15

16 P-381/2021, ročište za glavnu raspravu, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, suca Helena Zetić.

9 K-132/2022, optuženi Ivan Markić

sudac Julka Vučinić-Jurić, sudnica broj 7

K-123/2020, optuženik Antonio Kalaica Mandić

03.10.2023. u 9,00 sati, soba br. 16

Sudac Antun Bušić

3 P-98/2023, glavna rasprava, sudac Iva Graovac, soba broj 18

Povrv-79/2022., sudac Ivan Katičić, soba br. 3

Pp-992/2021, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Pp Pom-60/2023, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Pp-1787/2022, glavna rasprava, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

09:05
09:10
09:15

4 Pn-93/2022 Majstorović- Marić - sudnica 15

Ss Županja

Sudac Anica Pastović, sudnica 1

P-224/2023

Pp-1066/2023, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

09:20

Pp-2181/2022, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

Pp Pom-1/2023, žurni postupak, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

09:25
09:30

16 P-89/2023, ročište za glavnu raspravu, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, suca Helena Zetić.

K-125/2023, opt. Josip Peša, čl. 118. st. 1. KZ/11, soba broj 5, sutkinja Ivana Lovrić Vidaček

3 P-80/2021, pripremno ročište, sudac Iva Graovac, soba broj 18

Pp-634/2021, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

2 P-94/2023, sudac Snježana Kozina, soba broj 17

Pp-1145/2023, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

09:35
09:40
09:45

SS Županja

Sudac Anica Pastović

Sudnica 1, P-253/2023

09:50

Pp-1189/2023, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

09:55
10:00

16 P-37/2023, ročište za glavnu raspravu, 

Stalna služba u Županji, soba broj 2, sudac Jelena Bušić.

Ročište Pp-1084/23, soba 9

Sudac Ivana Božić Pišćak

3 P-441/2021, glavna rasprava, sudac Iva Graovac, soba broj 18

Pn-12/2022., sudac Ivan Katičić, soba br. 3

Pp-835/2021, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

2 Pn-347/2019, sudac Snježana Kozina, soba broj 17

Pp-1196/2023, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

10:05
10:10

6 Pr-192/2022, sudac Hrvoje Smital, soba broj 21

Pp-1790/2021, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

10:15

Pp-1198/2023, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

10:20

Pp-1241/2022, žurni postupak, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

10:25
10:30

Pp-542/2021, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Pp-128/2023, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

Pp-1061/2023, žurni postupak, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

10:35
10:40

Pp-951/2021, žurni postupak, 1. kat, sudski savjetnik Ivana Dujmić Živković

10:45
10:50
10:55
11:00

4 Pn-10/2022 Matijević Triglav osiguranje - sudnica 15 

Pp-1031/2021, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Pp-1979/2022, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00

4 Pn-19/2020 Tustonjić - Euroherc osiguranje - sudnica 15 

12:05
12:10
12:15

P Ob-7/2023., sudac Ivan Katičić, soba br. 3

12:20
12:25
12:30

K-174/2023, opt. Ivan Mrzaj i dr, čl. 235. st. 1. KZ/11, soba broj 5, sutkinja Ivana Lovrić Vidaček

Pp-1248/2021, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

7 K-222/2023

opt. Ivan Dakić

KZ11 čl. 236.

Sudac Vesna Resli, soba br. 6

Pp Pom-72/2023, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

2 Povrvr-67/2023, sudac Snježana Kozina, soba broj 17

12:35
12:40
12:45

Pp-1273/2023, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Pp Pom-69/2023, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

12:50
12:55
13:00

Pp-1270/2023, glavna rasprava, soba broj 3, sudac Nada Mišić

2 P-1159/2019, sudac Snježana Kozina, soba broj 17

13:05
13:10
13:15

Pp Ikp-eu-3/2023, žurni postupak, soba broj 3, sudac Nada Mišić

13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00

SS Županja

Sudnica 1

14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00