Ročišnik / Javne sjednice

< << 27.03.2023. > >>
08:00

5 Pn-4/22, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Pp P-1025/2020, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viši sudski savjetnik Sanja Bušić

08:05
08:10
08:15
08:20

Pp Pom-32/2023, žurni postupak, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

08:25
08:30

Pp P-284/2020, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viši sudski savjetnik Sanja Bušić

08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00

9 K-104/2022, optuženi Marin Kovačević

sudac Julka Vučinić-Jurić, sudnica broj 7

5 Pn-123/20, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Pp-2179/2022, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viši sudski savjetnik Sanja Bušić

Pp-686/2021, glavna rasprava, soba broj 6, sudac Ida Jurić

Pp-273/2023, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30

Pp P-990/2020, žurni postupak, soba broj 6, sudac Ida Jurić

K-36/2023, opt. Zdravko Vuković, čl. 190. st. 2. KZ/11, soba broj 5, sutkinja Ivana Lovrić Vidaček

09:35
09:40
09:45

5 P-225/19, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Pp-982/2022, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viši sudski savjetnik Sanja Bušić

Pp P-994/2020, žurni postupak, soba broj 6, sudac Ida Jurić

09:50
09:55
10:00

5 P-33/23, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Ročište P-206/2022, soba br.9

Sudac Ivana Božić Pišćak

Pp-1100/2022, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30

5 Pn-152/19, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Pp-1598/2021, glavna rasprava, soba broj 1, sudac Niko Skoblar

10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15

Pp P-2161/2019, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viši sudski savjetnik Sanja Bušić

Kov-164/2022, okr. Ivan Govorušić i dr., sjednica izvanraspravnog vijeća, soba broj 5, sutkinja Ivana Lovrić Vidaček

12:20
12:25
12:30

5 Povrv-245/19, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

Ročište 28 P-202/22, soba br.9

Sudac Ivana Božić Pišćak

12:35
12:40
12:45

Pp-2185/2022, glavna rasprava, Stalna služba u Županji, 1. kat soba broj 3, viši sudski savjetnik Sanja Bušić

12:50
12:55
13:00

K-406/2022, opt. Omer Kukuruzović, čl. 139. st. 2. KZ/11, soba broj 5, sutkinja Ivana Lovrić Vidaček

5 P-354/20, sudac Ivica Raguž, soba broj 8

13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00