Public Procurement

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

„Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Županijski sud u Splitu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi“.