Javni natječaj

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Općinski sud u Dubrovniku na radno mjesto - administrativni referent – sudski zapisničar 7 Su-683/2021

Datum objave
Rok za prijavu
Datum testiranja

30. 06. 2021.

Lokacija

Općinski sud u Dubrovniku

Datoteka