Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski radni sud u Zagrebu
Address Ulica grada Vukovara 84
ZIP code and city 10000 Zagreb
Registration number 02808285
PIN 04755372979
e-mail ORSZG-UredPredsjednika@oszg.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski radni sud u Zagrebu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.