Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Zlataru
Address Trg slobode 14 a
ZIP code and city 49250 Zlatar
Registration number 3100952
PIN 26566866925
OIB naručitelja: ured.predsjednika@oszl.pravosudje.hr
Obavijest

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Zlataru kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.