Sumarno statističko izvješće o broju primljenih, riješenih i neriješenih predmeta 30.06.2023.