Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Bjelovaru
Address Josipa Jelačića 3
ZIP code and city 43000 Bjelovar
Registration number 3317072
PIN 57362618039
e-mail: ured.predsjednika@osbj.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Bjelovaru kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."