Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Đakovu
Address Trg dr. Franje Tuđmana 2
ZIP code and city 31400 Đakovo
Registration number 3012069
PIN 18244017371
e-mail ured.predsjednika@osdk.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Đakovu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.