Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Karlovcu
Address Trg hrvatskih branitelja 1, Karlovac
Registration number 3123499
PIN 05541256968
email ured.predsjednika@oska.pravosudje.hr

"Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Karlovcu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi."

Temeljem članka 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08)
obavještavamo da predsjednik suda ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 20%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima ministarstvo kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona.