Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Koprivnici
Address Hrvatske državnosti 5
ZIP code and city 48000 Koprivnica
Registration number 03010805
PIN 68516938975
e-mail ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
Obavijest sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Koprivnici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.