Javna nabava

Profil naručitelja
Općinski sud u Koprivnici
Hrvatske državnosti 5
48000 Koprivnica
Matični broj: 03010805
OIB: 68516938975
e-mail: ured.predsjednika@oskc.pravosudje.hr
Obavijest sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Koprivnici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.