Plan nabave

Plan nabave za 2024. godinu

„Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/2016, 114/2022) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (Narodne novine, broj 101/2017, 144/2020, 30/2023), Plan nabave Općinskog suda u Koprivnici za proračunsku godinu 2024. i sve njegove kasnije promjene dostupne su u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, na adresi: https://eojn.hr/ , odabirom u rubrici Planovi nabave.“