Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Novom Zagrebu
Address Turinina 3
ZIP code and city 10010 Zagreb
Registration number 04341872
PIN 87297014856
e-mail:
Obavijest u smislu čl. 80. ZJN

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Novom Zagrebu kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.