Priopćenja i obavijesti

Obavijest o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere sa sastavljanjem popisnih listova za potrebe osnivanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Donja Kupčina Nova.
27.07.2023.