Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Šibeniku
Address Stjepana Radća 81
ZIP code and city 22000 Šibenik
Registration number 03019772
PIN 29399232217
e-mail opcinski.sud@ossi.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Šibeniku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.