Simple Procurement

POZIV za davanje ponuda za nabavu PAPIRA - za 2023. godinu
POZIV za davanje ponuda za nabavu - TONERA- za 2023. godinu
Poziv za dostavu ponude za nabavu usluge sistematskih pregleda službenika i namještenika Općinskog suda u Šibeniku svih dobnih skupina (do 50 i preko 50 godina)
POZIV za dostavu ponude - Prihvat, elektronička distribucija, materijalizacija te otprema pošiljaka distributeru radi njihove otpreme, odnosno dostave primateljima
PONOVLJENI POZIV za davanje ponuda za nabavu - TONERA- za 2022. godinu
POZIV za davanje ponuda za nabavu - ZA UVEZ ZBIRKI ISPRAVA za 2021. g.
POZIV za davanje ponuda za nabavu - UREDSKOG MATERIJALA i PAPIRA za 2021. g.