Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Sisku
Address Trg Ljudevita Posavskog 5
ZIP code and city 44 000 Sisak
Registration number 3314723
PIN 74610670107
e-mail ured.predsjednika@ossk.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Sisku kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa