Simple Procurement

2024. Poziv za dostavu ponude, Prilog 1 - Ponudbeni list i Prilog 2 – Troškovnik
POZIV NA DOSTAVU PONUDA - Usluga zaprimanja, ispisa i kuvertiranja dokumenata u 2023