Public Procurement

Contracting entity profile
Name of the court Općinski sud u Velikoj Gorici
Address Trg kralja Tomislava 36
ZIP code and city 10409 Velika Gorica
Registration number 03216365
PIN 32284739479
e-mail osvg@osvg.pravosudje.hr

Sukladno člancima od 76. do 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/2016), nema gospodarskih subjekata s kojima Općinski sud u Velikoj Gorici kao naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi.