Public Procurement

Contracting entity profile

Name of the court:                         OPĆINSKI SUD U ZADRU

Address:                                         Ulica plemića Borelli 9, Zadar

PIN:                                               78866932443

Tel.:                                                023/309-940

Fax:                                                023/213-916  

URL:                                              http://sudovi.hr/hr/oszd

 

SLUŽBA ZADUŽENA ZA KONTAKT:

Naziv:                         Stručno povjerenstvo za javnu nabavu

Osoba za kontakt:       Josip Burčul, predsjednik Stručnog povjerenstva

Telefon:                      023/309-954

Telefax:                      023/213-916

e-mail:                         josip.burcul@pravosudje.hr

 

SASTAV STRUČNOG POVJERENSTVA ZA JAVNU NABAVU: 

Josip Burčul, predsjednik

Antonia Barčot, članica

Mirjana Kalac, članica

 

Predsjednik Stručnog povjerenstva Josip Burčul ima važeći certifikat u području javne nabave izdan od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za sustav javne nabave, čime je javni naručitelj ispunio zakonsku obveza iz članka 197. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) da najmanje jedan član stručnog povjerenstva za javnu nabavu mora posjedovati važeći certifikat u području javne nabave.

 

IZJAVE O NEPOSTOJANJU / POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi ZJN 2016 Općinski sud u Zadru kao naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016. ili s njima povezanim osobama u sukobu interesa.